Phần thưởng động viên tinh thần cho JVC

JAPAN VIETNAM CONSULTING., INC (viết tắt là JVC) được thành lập tại Nhật vào tháng 8 năm 2014 với các thành viên là người Việt Nam. Mặc dù mới được thành lập không lâu nhưng công ty đã tạo được một nền tảng vững chắc và được tạp chí BUSINESS TIGRE  của Nhật phỏng vấn và đưa bài trên tạp chí số 592 số tháng 3-4 năm 2016.

Đối với Quốc, việc công ty được một tạp chí Business của Nhật phỏng vấn như là một phần thưởng động viên tinh thần rất lớn cho sự nỗ lực cố gắng của mình cũng như các thành viên công ty trong suốt thời gian qua.

Dưới đây là nội dung bài báo, Quốc xin chia sẻ niềm vui của mình cũng như là của công ty tới các bạn. Rất mong các bạn luôn ủng hộ JVC trong quãng đường dài phía sau.

Chân thành cảm ơn!

ティグレ_JVC (1)

ティグレ_JVC (2) ティグレ_JVC (3) ティグレ_JVC (4)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>